تبلیغات
چیزبرگر خوندنی!!!!!!!!!! - مطالب هفته چهارم خرداد 1393

چیزبرگر خوندنی!!!!!!!!!!

کاش میشد مثل باران میشدیم مهربان و تازه و بی ادعا....


فروردین:
خوشگل اما مغرور
ساده و بی ریا اما باهوش
همیشه به نظر شاد میان اما غماشون تو سینشون میمونه
خیلی خونگرم اما عصبی
پر حرف اما شیرین
خودخواه اما دست و دلباز
بلند پرواز اما واقع بین
عاشق اما پنهان
فروردین ماهی رو که داری یعنی با بقیه فرق داری

اردیبهشت:
زیبا اما باطنی
ساده اما زیادی
همیشه اونجوری به نظر میان که واقعا هستن
خونگرم اما آروم
کم حرف اما خوش صحبت
منطقی اما اجباز
خوشبین و صبور
امیدوار در عین ناامیدی
یه اردیبهشتی میتونه راهه زندگیتو نشون بده

خرداد:
دوس داشتنی اما تا وقتی خوشحال
همیشه نیاز به راهنمایی داره
ساکت ولی همیشه گوش میده
خونگرم و شیطون
تخس و عصبی
آینده نگر و بلندپرواز
عشقش مرموز
خشم او ویرانگره
هیچ وقت یه خردادی رو نرنجون،که دیگه دلش بات صاف نمیشه

تیر:
زیبا و اعتماد بنفس زیاد
خود راءی و خودجوش
احساسشون سریع ابراز میشه
بداخلاق و عصبی
در لحظه زندگی میکنه
وفادار و صادق
عشقش شدید اما رمانتیک نیست
همیشه بدون که تیر ماهی نمادی از خاص بودنه

مرداد:
خوشگل و ناز
مهربون و دلسوز
بدقول اما وفادار
شدیدا احساساتی و رمانتیک
عجول و باپشتکار
بی حوصله و یه دنده
دل بزرگی داره
تا وقتی که یه مردادی رو داری زندگیت جریان داره

شهریور:
از درون پاک و صاف
قابل اعتماد و خوش حساب
دریا دل و مهربون
تند خو و خشن
آینده نگر و متفکر
ساده و بی کلک
با احساس اما ابراز احساسات بلد نیستن
بهترین تکیه گاه یعنی شهریوری

مهر:
رک و روراست
شوخ و جذاب
عصبی اما تودل برو
شدیدا احساساتی و حساس
دوس داشتنی اما مرموز
لجباز و بداخلاق
بلندپرواز و رویاگرا اما ناامید
مهری رو داشته باش غمی نداشته باش

آبان:
ظاهرمعمولی ولی جذاب
مضطرب اما خونسرد
عصبی و بداخلاق
تودل برو و ملوس
احساساتی و باذوق
ساده و واقع گرا
رویاهای کوچیک و قشنگ
با آبانی میشه یه زندگی خوب رو تجربه کرد

آذر:
خوشتیپ و جذاب
عصبی و بسیار احساساتی
خوش قلب و مهربون
روشن فکر و واقع گرا
عجول و بسیار بلندپرواز
عاشق و ساده
وفادار و خوش قول
اگه آذری باهات باشه تا آخرش باهاته از دستش نده

دی:
ساده و دوست داشتنی
باافاده و عشق مد
خاص و تو دل برو
ضعیف و رنجور
آرزوهای قشنگ و کوچک داره
سردرگم و بدقول
شدیدا احساساتی و حساس
دی ماهی یعنی خاص بودن ماله هرکسی نیست

بهمن:
ساده اما پرجذبه
نادان و بی سیاست
خوش صحبت و شوخ طبع
تو کاراش جدی و محکم
کاری بهش سپرده بشه تا آخرش میره
بابرنامه و آینده نگر
عشقش بی ریا و ساده
بهمنی یعنی زندگی بی دغدغه و باآرامش

اسفند:
زیبا اما بدون اعتماد بنفس
شیرین و دوست داشتنی
دورو اما بی ریا
خونسرد اما تندخو
هیچوقت نمیتونه قانع باشه
آینده نگر و کم حوصله
عشقش مرموز و پنهان
اسفندی بهت دل ببنده یعنی خوشبختی
واقعا خشمم ویرانگره..........پس لطفا همونجور که مهربونم قدرمو بدون!!!!!!!!![ پنجشنبه 29 خرداد 1393 ] [ 11:21 ق.ظ ] [ amir kheiri ]

[ نظرات() ]


ﮔﺮﯾﻪ شما ﭼﺠﻮﺭﯾﻪ ؟؟؟
.
.
.
.
ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ:
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﯽ ﻧﺎﺯﮐﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﻛﻮﻩ ﻭ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻟﮕﺮﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ
ﺍﺷﮏ ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ
.
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺍﺩﺍﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﻝ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﺍﺷﻜﻬﺎﻱ ﺍﻭ
ﺍﺷﮏ ﺗﻤﺴﺎﺡ ﺍﺳﺖ
.
ﺧﺮﺩﺍﺩ:
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻮ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ
ﺟﺎﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﺍﺷﮑﯽ ﺩﺭ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮏ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ
ﺩﻫﺪ
.
ﺗﻴﺮ:
ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﺍﺷﻚ ﻣﻴﺮﻳﺰﺩ ﻭﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ،ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ
ﻃﻮﻻﻧﻴﺴﺖ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ...
.
ﻣﺮﺩﺍﺩ:
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺷﮏ
ﻧﻤﯿﺮﯾﺰﺩ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﺸﮑﻨﺪ
ﺍﻭ ﺩﻭﺳﺘﻨﺪﺍﺭﺩ ﮐﺴﯽ ﻏﻤﺶ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﺍﺷﮏ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ
.
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ:
ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ
ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺻﺪﺍﺍﺳﺖ
ﺍﻭﺍﻧﻘﺪ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩﺗﺎ ﺏ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ
.
ﻣﻬﺮ:
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﭘﺮﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ
.
ﺁﺑﺎﻥ:
آﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻨﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ
ﺭﺍﻋﺬﺍﺏ ﻣﯿﺪﻫﺪ
.
ﺁﺫﺭ:
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺩﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍﻣﯿﻠﺮﺯﺍﻧﺪ ﺍﻭﺷﺒﻬﺎ ﺍﺷﮏ
ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ
.
ﺩﯼ:
ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺍﻭﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﺤﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﭼﻮﻥ
ﺍﻭﺗﻈﺎﻫﺮﻣﯿﮑﻨﺪ ﻗﻮﯾﺲ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ
ﺍﺯﺷﺒﻬﺎﯾﺶ ﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺭﺩ
.
ﺑﻬﻤﻦ:
ﻧﻘﺪا ﺗﻨﺒﻞ ﺍﺳﺖ ﮎ ﺣﺎﻝ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺭﺍﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ
ﺑﮑﺸﺪ
.
ﺍﺳﻔﻨﺪ:
ﺍﻭ ﺩﻝ ﭘﺮﺭﺣﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ[ چهارشنبه 28 خرداد 1393 ] [ 12:33 ق.ظ ] [ amir kheiri ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه